Mājaslapa audio-gramata.lv piedāvā iepazīt latviešu literatūras klasiķu biogrāfijas un nozīmīgākos daiļdarbus AUDIOIERAKSTĀ ikvienam interesentam BEZ MAKSAS.

Mājaslapas veidošana sākās ar ģimenes interesi par grāmatām, lasīšanu un latviešu literatūru. Tā kā audiogrāmatas kļūst aizvien populārākas mūsdienu sabiedrībā, var teikt, ka mājaslapa ir dzīves nepieciešamības diktēta un radīta. Audioieraksti tapuši mājas studijā ar ģimenes locekļu palīdzību un atbalstu.

Mājaslapa ir veltījums visiem iedzīvotājiem Latvijas simtgadē.

MŪSU MĒRĶIS:

  • dot savu ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā;
  • nodrošināt latviešu literatūras mantojuma pieejamību plašam cilvēku lokam;
  • darboties ilgtermiņā, nepārtraukti papildināt audioierakstus ar citiem autoriem un daiļdarbu tekstiem.